Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen

Geldend van 25-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Houten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-470845

341062