Regeling vervallen per 05-12-2022

Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019

Geldend van 29-12-2021 t/m 04-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Huisvestingswet 2014, geen bepaald artikel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 05-12-2022 Wijziging

20-12-2021

gmb-2021-470237

Onbekend.