Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022

Geldend van 30-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022
Citeertitel Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR601608/3
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2023 15-07-2023 artikel 1, 2, 5, 12

14-08-2023

prb-2023-10060

DOS-00048499
24-12-2021 30-08-2023 nieuwe regeling

20-12-2021

prb-2021-12769

Onbekend.