Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Putten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Eigendom, openbare werken, producten, diensten, verrichtingen, belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-469838

1344642