Woonvisie 2022-2026

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Woonvisie 2022-2026
Citeertitel Woonvisie 2022-2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-469668

Onbekend.