Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening toeristenbelasting 2022

Geldend van 24-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening toeristenbelasting 2022
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-74691

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

25-11-2021

gmb-2021-469644

Onbekend.