Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen m.b.t. de maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Heerlen 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen m.b.t. de maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Heerlen 2022)
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp maatschappelijke ondersteuning
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 Nieuwe regeling, oude regeling 2020 vervalt

15-12-2021

gmb-2021-469076

OBM-21000164