Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Uitgeest 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Uitgeest 2022
Citeertitel Verordening marktgeld Uitgeest 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 01-01-2023 Nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-468676

Onbekend.