Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven 2022 (Verordening liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven Heemstede 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven 2022 (Verordening liggeld voor de woonschepen in de woonschepenhaven Cruquiushaven Heemstede 2022)
Citeertitel Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 219 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Verordening vervangt de Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Nieuwe regeling

22-12-2021

gmb-2021-468652

935337