Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening reinigingsheffingen 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening reinigingsheffingen 2022
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening reinigingsheffingen 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 01-01-2023 vaststelling tarieven 2022

14-12-2021

gmb-2021-468512

220356