Regeling vervallen per 23-12-2022

Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 22-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2022
Citeertitel Marktgeldverordening gemeente Neder-Betuwe 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Neder-Betuwe 2021. De datum van ingang van de heffing is de eerstvolgende marktdag volgende de dag waarop deze verordening in werking is getreden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 23-12-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-467994

Z/21/078180/RAAD/21/02949