Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen
Citeertitel Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-74289

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen
  2. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 Nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-467403

Onbekend.