Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Eijsden-Margraten 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Eijsden-Margraten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Eijsden-Margraten 2022
Citeertitel Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening forensenbelasting Eijsden-Margraten 2021. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-467192

Onbekend.