Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2022
Citeertitel Verordening Maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-74231

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente en waar mogen de burgers de gemeente op aanspreken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning ?

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Toelichting op procedure aanvragen Wmo voorzieningen deel 0

Financieel besluit 2022

Beoordelingskader persoonsgebonden budget

Beoordelingskader beschermd wonen

Integrale thuiszorg

Beoordelingskader hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

29-11-2021

gmb-2021-467133

rb 2021-11.29