Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2022
Citeertitel Verordening riool- en waterzorgheffing Uden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing Uden 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-466948

Onbekend.