Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022
Citeertitel Verordening forensenbelasting Uden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-466889

Onbekend.