Regeling vervallen per 31-12-2022

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2021, eerste wijziging

Geldend van 23-12-2021 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2021, eerste wijziging
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2021, eerste wijziging
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brunssum 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 31-12-2022 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-466713

2001526