Algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Simpelveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening Welzijn Gemeente Simpelveld 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-466084

Onbekend.