Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-465923

Onbekend.