Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit tot vaststelling van de 'Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2022'

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de 'Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2022'
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

22-11-2021

wsb-2021-15437

Onbekend.