IBOR-plan

Geldend van 22-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling IBOR-plan
Citeertitel IBOR-plan
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Groenbeleidsplan 2017-2021, Beheerplan wegen 2018-2021, Beheerplan kunstwerken 2019-2023, Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2016-2020 en de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 2018-2028.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-465148

Z/20/067916/RAAD/21/02937