Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2022)

Geldend van 18-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-9665

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 01-01-2022 art. 5

10-02-2022

gmb-2022-70248

Z21101687/12-2022
22-12-2021 18-02-2022 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-464969

Z21101687/D-RVS-21162537