Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2022)

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-73960

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-464900

Z21101687/D-RVS-21162537