Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2022

Geldend van 01-02-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft;

Gelet op de artikelen 2 ,16 en 17, tweede lid, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020;

B E S L U I T :

 • 1.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  aan te wijzen de locaties, waar de wielklem wordt gebruikt als bedoeld in artikel 17 van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 4.

  de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a en b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 maart 2022.

 • 6.

  dit besluit aan te halen als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022;

 • 7.

  in te trekken het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, vastgesteld bij collegebesluit van 28 mei 2020, op het onder punt 5 bepaalde tijdstip.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 december 2021,

Bijlage 1 Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2022

Plaats en tijdstip betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

Binnen Delft gelden de volgende betaaltijden voor parkeerbelasting:

Code

betaaltijden

Dag van de week

Tijdstip (uur)

Toelichting:

I

Ma t/m zat

10.00 – 24.00

Van toepassing in gebied B

Zondag

12.00 – 24:00

II

Ma t/m zat

12.00 – 24.00

Van toepassing in de gebieden C, E, F, Y en Z

III

Ma t/m zat

12.00 – 20.00

Van toepassing in gebied H

* Op feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd. De feestdagen betreffen: nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, alsmede de vijfde mei.

Betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting of met een parkeervergunning op de in de vergunning aangewezen plaats of wijze is toegestaan op alle aangegeven parkeerplaatsen en weggedeelten welke vallen binnen de hieronder omschreven straten of gebieden, voor zover niet op andere wijze een parkeerverbod geldt:

Gebied B

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Achterom

Gehele straat

1.2

I

1b.

Achtersack

Gehele straat

1.2

I

1c.

Bagijnhof

Gehele straat

1.2

I

1d.

Brabantse Turfmarkt

Gehele straat

1.2

I

1e.

Binnenwatersloot

Gehele straat

1.2

I

1f.

Doelenstraat

Gehele straat

1.2

I

1g.

Doorniksteeg

Gehele straat

1.2

I

1h.

Fortuinstraat

Gehele straat

1.2

I

1i.

Gasthuislaan

Gehele straat

1.2

I

1j.

Gasthuissteeg

Gehele straat

1.2

I

1k.

Harmenkokslaan

Gehele straat

1.2

I

1l.

Kampveld

Gehele straat

1.2

I

1m.

Kantoorgracht

Gehele straat

1.2

I

1n.

Kolk

Gehele straat

1.2

I

1o.

Koornmarkt

Gehele straat

1.2

I

1p.

Korte Geer

Gehele straat

1.2

I

1q.

Kruisstraat

Gehele straat

1.2

I

1r.

Lange Geer

Gehele straat

1.2

I

1s.

Minderbroerstraat

Gehele straat

1.2

I

1t.

Molslaan

Gehele straat

1.2

I

1u.

Nieuwe Langendijk

Gehele straat

1.2

I

1v.

Nieuwelaan

Gehele straat

1.2

I

1w.

Noordeinde

Gehele straat

1.2

I

1x.

Oosteinde

Gehele straat

1.2

I

1y.

Oosterstraat

Gehele straat

1.2

I

1z.

Oostplantsoen

Gehele straat

1.2

I

2a.

Oostpoort

Gehele straat

1.2

I

2b.

Oranje Plantage

Gehele straat

1.2

I

2c.

Oranjestraat

Gehele straat

1.2

I

2d.

Oude Delft

Gehele straat

1.2

I

2e.

Oude Kerkstraat

Gehele straat

1.2

I

2f.

Paardenmarkt

De zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.2

I

2g.

Peperstraat

Gehele straat

1.2

I

2h.

Phoenixstraat

Gehele straat

1.2

I

2i.

Pieterstraat

Gehele straat

1.2

I

2j.

Raam

Gehele straat

1.2

I

2k.

Rietveld

Gehele straat

1.2

I

2l.

Roode Leeuwpoort

Gehele straat

1.2

I

2m.

Schutterstraat

Gehele straat

1.2

I

2n.

Sint Sebastiaanbrug

Ten noorden van Rijn-Schiekanaal

1.2

I

2o.

Spieringstraat

Gehele straat

1.2

I

2p.

Stationsplein

Uitgezonderd deel tussen Coenderstraat en Nieuwe Gracht

1.2

I

2q.

Torenstraat

Gehele straat

1.2

I

2r.

Vaandelstraat

Gehele straat

1.2

I

2s.

Verwersdijk

Gehele straat

1.2

I

2t.

Vlamingstraat

Gehele straat

1.2

I

2u.

Voorstraat

Gehele straat, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.2

I

2v.

Vrouwjuttenland

Gehele straat

1.2

I

2x.

Wateringsevest

Vanaf de kruising met Kampveld tot de Phoenixstraat

1.2

I

2y.

Westvest

Gehele straat

1.2

I

2z.

Yperstraat

Gehele straat

1.2

I

3a.

Zuiderstraat

Gehele straat

1.2

I

3b.

Zuidwal

Gehele straat

1.2

I

3c.

Zusterlaan

Gehele straat

1.2

I

Parkeerterreinen binnenstad

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Gasthuisplaats

Gehele parkeerterrein

1.2

I

1b.

Paardenmarkt

Gehele parkeerterrein, met uitzondering van zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.1

I

1c.

Voorstraat

Het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.1

I

Schil

Gebied C

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

A. Heinsiusstraat

Gehele straat

2.1

II

1b.

Ada van Hollandstraat

Gehele straat

2.1

II

1c.

Adriaan Pauwstraat

Gehele straat

2.1

II

1d.

Anthonij Duijckstraat

Gehele straat

2.1

II

1e.

Arnoldstraat

Gehele straat

2.1

II

1f.

Beverinckstraat

Gehele straat

2.1

II

1g.

Blekerhof

Gehele straat

2.1

II

1h.

Brouwersstraat

Gehele straat

2.1

II

1i.

Buitenwatersloot (oneven)

Gehele straat, met uitzondering van de onder 1i. genoemde straatdelen

2.1

II

1j.

Buitenwatersloot (oneven)

De eerste 3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot en de eerste 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot, gezien vanaf de Krakeelpolderweg. De parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot tussen huisnr. 3 en 131

2.1

II

1k.

Buitenwatersloot

Tussen Estland en Krakeelpolderweg

2.1

II

1l.

C. Fockstraat

Gehele straat

2.1

II

1m.

Carthuyzerstraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Caspar Fagelstraat

Gehele straat

2.1

II

1o.

Chirurgijnstraat

Gehele straat

2.1

II

1p.

Coenderstraat

Gehele straat

2.1

II

1q.

Colijnlaan

Gehele straat

2.1

II

1r.

Cornelis de Wittstraat

Gehele straat

2.1

II

1s.

Cort van der Lindenstraat

Gehele straat

2.1

II

1t.

De Kempenaerstraat

Gehele straat

2.1

II

1u.

De Krim

Gehele straat

2.1

II

1v.

De Meesterstraat

Gehele straat

2.1

II

1w.

De Vriesstraat

Gehele straat

2.1

II

1x.

Donker Curtiusstraat

Gehele straat

2.1

II

1y.

Eliza Dorusstraat

Gehele straat

2.1

II

1z.

Elsje van Houwelingenstraat

Gehele straat

2.1

II

2a.

Estland

Gehele straat, inclusief parkeerplaatsen onder viaduct prinses Beatrixlaan

2.1

II

2b.

Filips van Bourgondiëstraat

Gehele straat

2.1

II

2c.

Frank van Borselenstraat

Gehele straat

2.1

II

2d.

Fransen van de Puttestraat

Gehele straat

2.1

II

.2e.

Frederik Matthesstraat

Gehele straat

2.1

II

2f.

Goeman Borgesiusstraat

Gehele straat

2.1

II

2g.

Graaf Floriskade

Gehele straat

2.1

II

2h.

Graswinckelstraat

Gehele straat

2.1

II

2i.

Gravin Margarethastraat

Gehele straat

2.1

II

2j.

Hertog Albrechtstraat

Gehele straat

2.1

II

2k.

Handboogstraat

Gehele straat

2.1

II

2l.

Havenstraat

Gehele straat

2.1

II

2m.

Heemskerkstraat

Gehele straat

2.1

II

2n.

Hof van Delftlaan

Gehele straat, met uitzondering van het onder 2h. genoemde straatdeel

2.1

II

2o.

Hof van Delftlaan

Hof van Delftlaan tussen huisnr. 54 en 96 (even), inclusief middenberm, en parkeerplaatsen tussen huisnr. 63a en 96a (oneven).

2.1

II

2p.

Hoornsestraat

Gehele straat

2.1

II

2q.

Houttuinen

Gehele straat

2.1

II

2r.

Hovenierstraat

Gehele straat

2.1

II

2s.

Hugo de Grootplein

Parkeerplaatsen gelegen aan de zuidzijde van het plein

2.1

II

2t.

Hugo de Grootstraat

Tussen Havenstraat en Spoorsingel

2.1

II

2u.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westplantsoen en Havenstraat

2.1

II

2v.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westeinde en Westplantsoen

2.1

II

2w.

Ireneboulevard

Noordzijde

2.1

II

2x.

Isaak Hoornbeekstraat

Gehele straat

2.1

II

2y.

Jacob Catsstraat

Gehele straat

2.1

II

2z.

Jacob Gilleshof

Gehele straat

2.1

II

3a.

Jacoba van Beierenlaan

Tussen de Krakeelpolderweg en Van Bleyswijckstraat

2.1

II

3b.

Jacoba van Beierenlaan

Ten westen van de Krakeelpolderweg tussen Krakeelpolderweg en Frank van Borselenstraat, met uitzondering van het onder 2r. genoemde straatdeel.

2.1

II

3c.

Jacoba van Beierenlaan

Jacoba van Beierenlaan tussen huisnummer 164a en 95a-233

2.1

II

3d.

Jan de Wittstraat

Gehele straat

2.1

II

3e.

J.C. van Markenplein

Tussen de Laan van Altena en Ruys de Beerenbrouckplein

2.1

II

3f.

J.C. van Markenweg

Tussen J.C. van Markenplein en Zocherweg met uitzondering van het onder 1h.genoemde straatdeel

2.1

II

3g.

J.C. van Markenweg

De parkeerplaatsen gelegen tussen Zocherweg 2 en het spoor

2.1

II

3h.

Justus van Schoonhovenlaan

Gehele straat

2.1

II

3i.

Kaarderstraat

Gehele straat

2.1

II

3j.

Kappeyne van de Coppellostraat

Gehele straat

2.1

II

3k.

Keizer Karelstraat

Gehele straat

2.1

II

3l.

Knuttelstraat

Gehele straat

2.1

II

3m.

Krakeelpolderweg

Gehele straat

2.1

II

3n.

Kuyperweg

Gehele straat

2.1

II

3o.

Laan van Altena

Gehele straat

2.1

II

3p.

Laan van Overvest

Gehele straat

2.1

II

3q.

Letland

Gehele straat

2.1

II

3r.

Libourellaan

Gehele straat

2.1

II

3s.

Linnenweverstraat

Gehele straat

2.1

II

3t.

Litouwen

Gehele straat

2.1

II

3u.

Loevesteinplaats

Gehele straat

2.1

II

3v.

Loudonstraat

Gehele straat

2.1

II

3w.

Mackaystraat

Gehele straat

2.1

II

3x.

Melkhof

Gehele straat

2.1

II

3y.

Meeslaan

Gehele straat

2.1

II

3z.

Mijerstraat

Gehele straat

2.1

II

4a.

Michiel ten Hovestraat

Gehele straat

2.1

II

4b.

Nieuwe Gracht

Gehele straat

2.1

II

4c.

Nieuwe Schoolstraat

Gehele straat

2.1

II

4d.

Oeral

Gehele straat

2.1

II

4e.

Parallelweg

Gehele straat

2.1

II

4f.

Pasteurstraat

Gehele straat

2.1

II

4g.

Patrimoniumstraat

Gehele straat

2.1

II

4h.

Paulus Buijsstraat

Tussen de Pieter Steynstraat, Hugo de Grootstraat en Westplantsoen

2.1

II

4i.

Paulus Buijsstraat

Tussen de Pieter Steynstraat en Westeinde

2.1

II

4j.

Paxlaan

Gehele straat

2.1

II

4k.

Piersonstraat

Gehele straat

2.1

II

4l.

Pieter Steynstraat

Gehele straat

2.1

II

4m.

Plateelstraat

Gehele straat

2.1

II

4n.

Pootstraat

Tussen de Schrobbelaarstraat en Nieuwe Schoolstraat, met uitzondering van het onder 3s. genoemde straatdeel

2.1

II

4o.

Pootstraat

Tussen de Van Bleyswijckstraat en Graswinckelstraat en tussen huisnummer 165 en 173

2.1

II

4p.

Raamstraat

Gehele straat

2.1

II

4q.

Robert Koumansplein

Gehele straat

2.1

II

4r.

Rochussenstraat

Gehele straat

2.1

II

4s.

Roëllstraat

Gehele straat

2.1

II

4t.

Ruys de Beerenbrouckplein

Gehele straat

2.1

II

4u.

Ruys de Beerenbrouckstraat

Tussen Westplantsoen en Spoorsingel

2.1

II

4v.

Saaiwerkerstraat

Gehele straat

2.1

II

4w.

Schimmelpenninckstraat

Gehele straat

2.1

II

4x.

Schrobbelaarstraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder

2.1

II

4y.

Schrobbelaarstraat

De eerste drie parkeerplaatsen aan de rechterkant en de eerste parkeerplaats aan de linkerkant, gezien vanaf de Pootstraat

2.1

II

4z.

Siberie

Gehele straat

2.1

II

5a.

Singelstraat

Gehele straat

2.1

II

5b.

Sint Olofslaan

Gehele straat

2.1

II

5c.

Sint Olofsstraat

Gehele straat

2.1

II

5d.

Spoorsingel

Gehele straat

2.1

II

5e.

Staalmeesterstraat

Gehele straat

2.1

II

5f.

Stationsplein

Tussen Coenderstraat en Nieuwe Gracht

2.1

II

5g.

Storklaan

Gehele straat

2.1

II

5h.

Tak van Poortvlietstraat

Gehele straat

2.1

II

5i.

Thorbeckestraat

Gehele straat

2.1

II

5j.

Tuinstraat

Gehele straat

2.1

II

5k.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Buitenwatersloot en Jacoba van Beierenlaan

2.1

II

5l.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Jacoba van Beierenlaan en Westlandseweg

2.1

II

5m.

Van Bossestraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder 4m. genoemde straatdeel

2.1

II

5n.

Van Bossestraat

Tussen huisnummer 27 en 43a (oneven)

2.1

II

5o.

Van de Spiegelstraat

Gehele straat

2.1

II

5p.

Van der Brugghenstraat

Gehele straat

2.1

II

5q.

Van der Haertstraat

Gehele straat

2.1

II

5r.

Van der Heimstraat

Gehele straat

2.1

II

5s.

Van Hallstraat

Gehele straat

2.1

II

5t.

Van Heemstrastraat

Gehele straat

2.1

II

5u.

Van Houtenstraat

Gehele straat

2.1

II

5v.

Van Leeuwenhoekpark

Ten noorden van de Ireneboulevard

2.1

II

5w.

Van Lynden van Sandenburgstraat

Gehele straat

2.1

II

5x.

Van Saenredamstraat

Gehele straat

2.1

II

5y.

Van Slingelandtstraat

Gehele straat

2.1

II

5z.

Van Tienhovenstraat

Gehele straat

2.1

II

6a.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van der Heimstraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.1

II

6b.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van Bosschestraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.1

II

6c.

Verkadestraat

Gehele straat

2.1

II

6d.

Verlengde Singelstraat

Gehele straat

2.1

II

6e.

Vijver Noord

Gehele straat

2.1

II

6f

Vijver Zuid

Gehele straat

2.1

II

6g.

Wallerstraat

Gehele straat

2.1

II

6h.

Warmoezierstraat

Gehele straat

2.1

II

6i.

Welhoeckstraat

Gehele straat

2.1

II

6j.

Westeinde

Gehele straat

2.1

II

6k.

Westerplaats

Gehele straat

2.1

II

6l.

Westerstraat

Gehele straat

2.1

II

6m.

Westlandseweg

Noordzijde tussen Krakeelpolderweg en Ireneboulevard

2.1

II

6n.

Westplantsoen

Gehele straat, met uitzondering van het onder 5g. genoemde straatdeel

2.1

II

6o.

Westplantsoen

Westzijde van het Westplantsoen tussen Colijnlaan en Michiel ten Hovenstraat

2.1

II

6p.

Weteringlaan

Gehele straat

2.1

II

6q.

W.H. van Leeuwenlaan

Gehele straat

2.1

II

6r.

Willemstraat

Gehele straat

2.1

II

6s.

Zocherweg

Tussen Wallerstraat en J.C. van Markenplein

2.1

II

6t.

Zocherweg

Tussen Pasteurstraat en J.C. van Markenweg met uitzondering van het onder 1o. genoemde straatdeel

2.1

II

6u.

Zocherweg

De 10 haakse parkeervakken aan zuidzijde Zocherweg naast Frederik Matthesstraat 2

2.1

II

Gebied E

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aan 't Verlaat

Tussen Oostsingel en Sint Jorisweg

2.1

II

1b.

Appelstraat

Gehele straat

2.1

II

1c.

Alyd Buserstraat

Gehele straat

2.1

II

1d.

Anna Boogerd

Gehele straat

2.1

II

1e.

Bieslandsekade (even)

Tussen Oostsingel en Vondelstraat

2.1

II

1f.

Bieslandsekade (even)

Tussen Vondelstraat en Van Lodensteynstraat

2.1

II

1g.

Bieslandsekade

Tussen Van Lodensteynstraat en A13

2.1

II

1h.

Binnenboogerd

Gehele straat

2.1

II

1i.

Buitenboogerd

Gehele straat

2.1

II

1j.

Clara van Sparwoudestraat

Gehele straat

2.1

II

1k.

Cornelis Musiusstraat

Gehele straat

2.1

II

1l.

De Genestetstraat

Gehele straat

2.1

II

1m.

Dr. Schaepmanstraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Elzenlaan

Gehele straat

2.1

II

1o.

Esdoornlaan

Gehele straat

2.1

II

1p.

Fabritiusstraat

Gehele straat

2.1

II

1q.

Geerboogerd

Gehele straat

2.1

II

1r.

Geertruyt van Oostenstraat

Gehele straat

2.1

II

1s.

Geerweg

Gehele straat

2.1

II

1t.

Gerard van Loonstraat

Gehele straat

2.1

II

1u.

Gerardus de Haenstraat

Gehele straat

2.1

II

1v.

Goudenregenlaan

Gehele straat

2.1

II

1w.

Groenlandselaan

Gehele straat

2.1

II

1x.

‘t Vrije Land

Gehele straat

2.1

II

1y.

Hendrick de Keyserweg

Gehele straat

2.1

II

1z.

Hugo van Rijkenlaan

Gehele straat

2.1

II

2a.

Kalverbos

Gehele straat

2.1

II

2b.

Kampveldweg

Gehele straat

2.1

II

2c.

Klein Vrijenban

Gehele straat

2.1

II

2d.

Koepoortstraat

Gehele straat

2.1

II

2e.

Koningsplein

Gehele straat

2.1

II

2f.

Laantje achter Wilhelmina

Gehele straat

2.1

II

2g.

Leonard Bramerstraat

Gehele straat

2.1

II

2h.

Lijsterbeslaan

Gehele straat

2.1

II

2i.

Lindelaan

Gehele straat

2.1

II

2j.

Maria Duystlaan

Gehele straat

2.1

II

2k.

Maria Strickhof

Gehele straat

2.1

II

2l.

Meidoornlaan

Gehele straat

2.1

II

2m.

Nieuwe Plantage

Ten westen van de Wateringsevest

2.1

II

2n.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringsevest, met uitzondering van de onder 1m. genoemde straatdelen.

2.1

II

2o.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringsevest, parkeerplaatsen gelegen aan de noordzijde tussen Wateringsevest en Klein Vrijenban

2.1

II

2p.

Odulphusstraat

Gehele straat

2.1

II

2q.

Oostblok

Gehele straat

2.1

II

2r.

Oostsingel

Tussen Sint Eustatiusstraat en Oostblok

2.1

II

2s.

Oude IJsbaan

Gehele straat

2.1

II

2t.

Oudraadtweg (even)

Tussen Oude IJsbaan en Maria Duystlaan

2.1

II

2u.

Palamedesstraat

Gehele straat

2.1

II

2v.

Pieter Hendrikstraat

Gehele straat

2.1

II

2w.

Pieter de Hooghstraat

Gehele straat

2.1

II

2x.

Prunuslaan

Gehele straat

2.1

II

2y.

Rembrandtstraat

Gehele straat

2.1

II

2z.

Rubberplantage

Gehele straat

2.1

II

3a.

Staalweg

Gehele straat

2.1

II

3b.

Stalpaert van der Wieleweg

Gehele straat

2.1

II

3c.

Stille Putten

Gehele straat

2.1

II

3d.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Bronckhorststraat de Van Miereveltlaan

2.1

II

3e.

Tweemolentjeskade

Tussen Oostsingel en Van Bronckhorststraat

2.1

II

3f.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Miereveltlaan en A13

2.1

II

3g.

Van Assendelftstraat

Gehele straat

2.1

II

3h.

Van Bronckhorststraat

Gehele straat

2.1

II

3i.

Van der Madestraat

Gehele straat

2.1

II

3j.

Van Lodensteynstraat

Tussen Maria Duystlaan en Bieslandsekade

2.1

II

3k.

Van Lodensteynstraat

Tussen Bieslandsekade en Oostblok

2.1

II

3l.

Van Miereveltlaan

Tussen Maria Duystlaan en Tweemolentjeskade

2.1

II

3m.

Van Renswoudestraat

Gehele straat

2.1

II

3n.

Vermeerstraat

Gehele straat

2.1

II

3o.

Vondelstraat

Gehele straat

2.1

II

3p.

Waterblok

Gehele straat

2.1

II

3q.

Wateringsevest

Vanaf de Vrijenbanselaan tot de kruising met Kampveld

2.1

II

3r.

Wilgenlaan

Gehele straat

2.1

II

3s.

Willem van Aelststraat

Gehele straat

2.1

II

Gebied F

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Abtswoudsepad

Gehele straat

2.1

II

1b.

Abtswoudseweg

Gehele straat

2.1

II

1c.

Agatha van Leidenlaan

Gehele straat

2.1

II

1d.

Aleid van Malsenlaan

Gehele straat

2.1

II

1e.

Amelia van Solmslaan

Gehele straat

2.1

II

1f.

Anthracietplaats

Gehele straat

2.1

II

1g.

Bakemastraat

Gehele straat

2.1

II

1h.

Berghoefplantsoen

Gehele straat

2.1

II

1i.

Botaniestraat

Gehele straat

2.1

II

1j.

Charlotte de Bourbonstraat

Gehele straat

2.1

II

1k.

Cohen Stuartstraat

Gehele straat

2.1

II

1l.

Conradlaan

Gehele straat

2.1

II

1m.

Computerlaan

Gehele straat

2.1

II

1n.

Cornelis Trompstraat

Gehele straat

2.1

II

1o.

Couvéeplaats

Gehele straat

2.1

II

1p.

Crommelinplein

Gehele straat

2.1

II

1q.

Crommelinlaan

Gehele straat

2.1

II

1r.

De Booijstraat

Gehele straat

2.1

II

1s.

De Bruyn Kopsplaats

Gehele straat

2.1

II

1t.

De Colignystraat

Gehele straat

2.1

II

1u.

De Groene Haven

Gehele parkeerterrein

2.1

II

1v.

De Nieuwe Haven

Gehele straat

2.1

II

1w.

Delfgauwsepark

Gehele straat

2.1

II

1x.

Delfgauwseweg

Tussen de Oostsingel en de A13

2.1

II

1y.

Delftechpark

Gehele straat

2.1

II

1z.

Dillenburgstraat

Gehele straat

2.1

II

1x.

Drukkerijlaan

Gehele straat

2.1

II

2a.

Elisabeth van Zuilenlaan

Gehele straat

2.1

II

2b.

Elektronicaweg

Gehele straat

2.1

II

2c.

Engelsestraat

Gehele straat

2.1

II

2d.

Ernst Casimirstraat

Gehele straat

2.1

II

2e.

Frederik Hendrikstraat

Gehele straat

2.1

II

2f.

Friedhoffplantsoen

Gehele straat

2.1

II

2g.

Frisoplein

Gehele straat

2.1

II

2h.

Frogersingel

Gehele straat

2.1

II

2i.

Gugelhof

Gehele straat

2.1

II

2j

Hartmanhof

Gehele straat

2.1

II

2k.

Herenpad

Gehele straat

2.1

II

2l.

Hendrik Casimirstraat

Gehele straat

2.1

II

2m.

Hertog Govertkade

Gehele straat

2.1

II

2n.

Hillenlaan

Gehele straat

2.1

II

2o.

Hooikade

Gehele straat

2.1

II

2p.

Informaticalaan

Gehele straat

2.1

II

2q.

Jakoba Mulderhof

Gehele straat

2.1

II

2r.

Jan de Oudeweg

Gehele straat

2.1

II

2s.

Jan Willem Frisostraat

Gehele straat

2.1

II

2t.

Julianalaan

Tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg, met uitzondering van het onder 1s. genoemde straatdeel

2.1

II

2u.

Julianalaan

Tussen Julianalaan 145 en de Maerten Trompstraat

2.1

II

2v.

Julianalaan

Tussen Oostsingel en Michiel de Ruyterweg

2.1

II

2w.

Kalisplaats

Gehele straat

2.1

II

2x.

Kanaalweg

Gehele straat

2.1

II

2y.

Kersbergenstraat

Gehele straat

2.1

II

2z.

Keurnaerstraat

Gehele straat

2.1

II

3a.

Kloosterkade

Gehele straat

2.1

II

3b.

Koldeweyplaats

Gehele straat

2.1

II

3c.

Kon. Emmalaan

Gehele straat

2.1

II

3d.

Koningsveld

Gehele straat

2.1

II

3e.

Krophollerstraat

Gehele straat

2.1

II

3f.

Laan van Braat

Gehele straat

2.1

II

3g.

Laan van Van der Gaag

Gehele straat

2.1

II

3h.

Lausbergstraat

Gehele straat

2.1

II

3i.

Lipkensstraat

Gehele straat

2.1

II

3j.

Loomansplaats

Gehele straat

2.1

II

3k.

Luxemburghof

Gehele straat

2.1

II

3l.

Maaskantstraat

Gehele straat

2.1

II

3m.

Machteld van Meterenlaan

Gehele straat

2.1

II

3n.

Maerten Trompstraat

Gehele straat

2.1

II

3o.

Michiel de Ruyterweg

Gehele straat

2.1

II

3p.

Mijnbouwplein

Gehele straat

2.1

II

3q.

Mijnbouwstraat

Tussen het Mijnbouwplein en Rotterdamseweg

2.1

II

3r.

Mijnbouwstraat

Tussen het Mijnbouwplein en Julianalaan

2.1

II

3s.

Muyskenslaan

Gehele straat

2.1

II

3t.

Nassaulaan

Gehele straat

2.1

II

3u.

Nassauplein

Gehele straat

2.1

II

3v.

Piet Heinstraat

Gehele straat

2.1

II

3w.

Plein Delftzicht

Gehele straat

2.1

II

3x.

Prins Mauritsstraat

Gehele straat

2.1

II

3z.

Professor Bosschastraat

Gehele straat

2.1

II

4a.

Professor Evertslaan

Gehele straat

2.1

II

4b.

Professor Henketstraat

Gehele straat

2.1

II

4c.

Professor Hoogewerfflaan

Gehele straat

2.1

II

4d.

Professor Krausstraat

Gehele straat

2.1

II

4e.

Professor Oudemanstraat

Gehele straat

2.1

II

4f.

Professor Telderslaan

Gehele straat

2.1

II

4g.

Rotterdamseweg

Tussen Mijnbouwstraat en Van Barenstraat

2.1

II

4h.

Rotterdamseweg

Tussen Hertog Govertkade en Mijnbouwstraat

2.1

II

4i.

Rotterdamseweg

Tussen Van Barenstraat en Kruithuisweg

2.1

II

4j.

Scheepmakerij

Gehele straat

2.1

II

4k.

Schoemakerstraat

Tussen Julianalaan en Kruithuisweg

2.1

II

4l.

Simonsstraat

Gehele straat

2.1

II

4m.

Sint Aldegondestraat

Gehele straat

2.1

II

4n.

Spiekmanstraat

Gehele straat

2.1

II

4o.

Theresiastraat

Gehele straat

2.1

II

4p.

Tonnaerhof

Gehele straat

2.1

II

4q.

Van Barenstraat

Gehele straat

2.1

II

4r.

Van Eesterenplaats

Gehele straat

2.1

II

4s.

Van Eijkplaats

Gehele straat

2.1

II

4t.

Van Embdenstraat

Gehele straat

2.1

II

4u.

Van Moorselplantsoen

Gehele straat

2.1

II

4v.

Van Oldebarneveldtstraat

Gehele straat

2.1

II

4w.

Van Speykstraat

Tussen Van Speykstraat 2b en Maerten Trompstraat

2.1

II

4x.

Van Speykstraat

Tussen Rotterdamseweg en Van Speykstraat 2b

2.1

II

4y.

Van der Steurplaats

Gehele straat

2.1

II

4z.

Van Stolbergstraat

Gehele straat

2.1

II

5a.

Van Tijenstraat

Gehele straat

2.1

II

5b.

Willen de Zwijgerstraat

Gehele straat

2.1

II

5c.

Wippolderstraat

Gehele straat

2.1

II

5d.

Wissingstraat

Gehele straat

2.1

II

5e.

Wolffenspergerplaats

Gehele straat

2.1

II

5f.

Zuideinde

Tussen Hooikade en Abtswoudseweg

2.1

II

5g.

Zuidplantsoen

Gehele straat

2.1

II

Gebied TU

 

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Balthasar van der Polweg

Gehele straat

2.1

II

1b.

Berlageweg

Gehele straat

2.1

II

1c.

Christiaan Huygensweg

Gehele straat

2.1

II

1d.

Cornelis Drebbelweg

Gehele straat

2.1

II

1e.

Feldmannweg

Gehele straat

2.1

II

1f.

Jaffalaan

Gehele straat

2.1

II

1g.

Keverling Buismanweg

Gehele straat

2.1

II

1h.

Korvezeestraat

Alle straten

2.1

II

1i.

Landbergstraat

Gehele straat

2.1

II

1j.

Leeghwaterstraat

Gehele straat

2.1

II

1k.

Mekelweg

Tot aan het viaduct kruithuisweg

2.1

II

1l.

N.C.Kistweg

Gehele straat

2.1

II

1m.

Pieter Calandweg

Gehele straat

2.1

II

1n.

Prins Bernhardlaan

Gehele straat

2.1

II

1o.

Stevinweg

Gehele straat

2.1

II

1p.

Stieltjesweg

Gehele straat

2.1

II

1q.

Van den Broekweg

Gehele straat

2.1

II

1r.

Van der Burghweg

Gehele straat

2.1

II

1s.

Van der Waalsweg

Gehele straat

2.1

II

1t.

Van Mourik Broekmanweg

Gehele straat

2.1

II

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aart van der Leeuwlaan

Tussen Troelstralaan en Martinus Nijhofflaan, inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

2.1

II

1b.

Akropolishof

Gehele straat

2.1

II

1c.

Ambachtsstraat

Gehele straat

2.1

II

1d.

Apolloweg

Gehele straat

2.1

II

1e.

Artemisstraat

Inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

2.1

II

1f.

Dichtersweg

Incl. parkeerterrein onder oprit parkeerdek supermarkt

2.1

II

1g.

Eduard du Perronlaan

Parkeerterrein achter Aart van der Leeuwflat, tussen E. du Perronlaan en Dichtersweg

2.1

II

1h.

Fabrieksstraat

Gehele straat

2.1

II

1i.

Gildestraat

Gehele straat

2.1

II

1j.

Herculesweg

Gehele straat

2.1

II

1k.

Hermesstraat

Gehele straat

2.1

II

1l.

Icarusweg

Gehele straat

2.1

II

1m.

Industriestraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Jan Schoutensingel

Gehele straat

2.1

II

1o.

Jupiterstraat

Gehele straat

2.1

II

1p.

Koophandelstraat

Gehele straat

2.1

II

1q.

Lambert van Meertensingel

Gehele straat

2.1

II

1r.

Martinus Nijhofflaan

Gehele straat

2.1

II

1s.

Mercuriuspad

Gehele straat

2.1

II

1t.

Mercuriusweg

Gehele straat

2.1

II

1u.

Minervaplein

Gehele straat

2.1

II

1v.

Minervaweg

Ten oosten van de Vulcanusweg

2.1

II

1w.

Neptunusweg

Gehele straat

2.1

II

1x.

Neringstraat

Gehele straat

2.1

II

1y.

Nijverheidsdwarsstraat

Gehele straat

2.1

II

1z.

Nijverheidspad

Gehele straat

2.1

II

2a.

Nijverheidsstraat

Parkeerterrein tussen Nijverheidsdwarsstraat, Industriestraat en Papsouwselaan

2.1

II

2b.

Palmyraplaats

Gehele straat

2.1

II

2c.

Papsouwselaan

Parkeerterreinen voor supermarkt Aldi en parkeerterrein Hovenplein, exclusief de langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

2.1

II

2d.

Papsouwselaan

Langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

2.1

II

2e.

Persepolishof

Gehele straat

2.1

II

2f.

Poptahof Noord

Gehele straat

2.1

II

2g.

Poptahof Zuid

Gehele straat

2.1

II

2h.

Roland Holstlaan

Tussen Eduard du Perronlaan en Dichtersweg, inclusief parkeerterrein

2.1

II

2i.

Röntgenweg

Gehele straat

2.1

II

2j.

Taj Mahalplaats

Gehele straat

2.1

II

2k.

Troelstralaan

Gehele straat

2.1

II

2l.

Van Steenwijckplaats

Gehele straat

2.1

II

2m.

Vulcanusweg

Ten noorden van de Minvervaweg

2.1

II

2n.

Westlandseweg

Zuidzijde tussen Papsouwselaan en Ireneboulevard

2.1

II

Overig gebied

Gebied H

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Henriëtta van Meertenstraat

Gehele straat

3.1

III

1b.

Maria Vincentiastraat

Gehele straat

3.1

III

1c.

Nel van den Bentpad

Gehele straat

3.1

III

1d.

Reinier de Graafweg

Tussen Mozartpad en Witmolen, inclusief de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de woningen met huisnummer 2 t/m 636

3.1

III

1e.

Theodora Eigemanpad

Gehele straat

3.1

III

Plaats en tijdstip uitsluitend betaald parkeren

In de volgende straten/gebieden is parkeren met een bewoners- of bedrijfsvergunning niet toegestaan. Parkeren kan hier uitsluitend tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft of met een overall parkeervergunning, zorgverlenersvergunning of functionele vergunning.

Overig gebied

Gebied Y

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Parkeerterrein Jaffa

Het parkeerterrein voor begraafplaats Jaffa

2.1

III

Figuur 1: Begrenzing gereguleerde gebieden na invoering alle maatregelem

afbeelding binnen de regeling