Verordening bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026 (Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026 (Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026)
Citeertitel Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-73846

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2017-2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2021 aanhangig

16-12-2021

gmb-2021-464212

74572-2021