Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)
Citeertitel Legesverordening Rheden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-463886

Onbekend.