Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2022
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp onderwijs, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  3. artikel 4, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-462966

Onbekend.