Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen gemeente Heerde 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen gemeente Heerde 2023

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van 18 oktober 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De 37e wijziging van de 'Verordening regelende de vergoeding voor het in gebruik geven van de aan de gemeente toebehorende sportterreinen'vast te stellen.

Artikel 17 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

1. De vergoeding voor vast gebruik bedraagt per jaar:

a. Sportpark Molenbeek, per terrein

€ 3.000,00

b. Sportpark Monnikenbos, per terrein

€ 3.000,00

c. Sportpark De Eeuwlanden, per terrein

€ 3.000,00

d. Sportpark De Noord, per terrein

€ 3.000,00

Artikel 2

Deze vergoeding treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2022.

griffier, voorzitter,