Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2023

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van 18 oktober 2022;

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

besluit:

1. De 37e wijziging van de 'Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen' vast te stellen.

Artikel 1

Artikel 3 wordt gelezen als volgt:

De standaardvergoeding bedraagt (excl. de opslag) per uur of een gedeelte van een uur voor:

a.

Gymnastieklokaal Rhijnsberg in Heerde:

€ 12,40

Gymnastieklokaal De Noord in Veessen:

€ 12,40

Gymnastieklokaal De Heerd in Heerde:

€ 12,40

b.

Podium en bijzaal in De Noord in Veessen:

€ 6,30

c.

Sportzaal Wapenveld:

voor een halve zaal

€ 12,40

voor een hele zaal

€ 24,70

d.

Burgemeester Faberhal in Heerde:

maandag t/m vrijdag:

1/3 sporthal

€ 18,50

2/3 sporthal

€ 36,50

hele sporthal

€ 51,75

zaterdag en zondag:

1/3 sporthal

€ 22,25

2/3 sporthal

€ 44,40

hele sporthal

€ 63,55

e.

Turnvoorziening in Heerde:

maandag t/m vrijdag

€ 14,00

zaterdag en zondag

€ 14,00

f.

Speellokaal Flessenbergerweg 39 Wapenveld

- niet onderwijs gebruikers

€ 12,40

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2022.

griffier, voorzitter,