Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2022

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 2 november 2021;

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de volgende wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen” (36e wijziging).

Artikel 1

Artikel 3 wordt gelezen als volgt:

De standaardvergoeding bedraagt (excl. de opslag) per uur of een gedeelte van een uur voor:

a.

Gymnastieklokaal Rhijnsberg in Heerde:

€ 12,10

Gymnastieklokaal De Noord in Veessen:

€ 12,10

Gymnastieklokaal De Heerd in Heerde:

€ 12,10

b.

Podium en bijzaal in De Noord in Veessen:

€ 6,15

c.

Sportzaal Wapenveld:

voor een halve zaal

€ 12,10

voor een hele zaal

€ 24,15

d.

Burgemeester Faberhal in Heerde:

maandag t/m vrijdag:

1/3 sporthal

€ 18,05

2/3 sporthal

€ 35,65

hele sporthal

€ 50,55

zaterdag en zondag:

1/3 sporthal

€ 21,75

2/3 sporthal

€ 43,35

hele sporthal

€ 62,05

e.

Turnvoorziening in Heerde:

maandag t/m vrijdag

€ 13,70

zaterdag en zondag

€ 13,70

f.

Speellokaal Flessenbergerweg 39 Wapenveld

- niet onderwijs gebruikers

€ 12,10

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 13 december 2021.

griffier, voorzitter,