VTH-BELEIDSPLAN 2022-2025

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VTH-BELEIDSPLAN 2022-2025
Citeertitel VTH-Beleidsplan 2022-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp VTH-beleidsplan 2022-2025
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-73579 exb-2021-74383

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleidsplan vervangt het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-462269

2137060 en 2137062