Verordening van de raad van de gemeente Beesel op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Beesel 2022 [Verordening toeristenbelasting gemeente Beesel 2022]

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Beesel op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Beesel 2022 [Verordening toeristenbelasting gemeente Beesel 2022]
Citeertitel Verordening toeristenbelasting gemeente Beesel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp toeristenbelasting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Beesel 2021, zoals vastgesteld op 14 december 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

13-12-2021

gmb-2021-462101

Onbekend.