Gedragscode integriteit raads- en burgerleden gemeente Zundert 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode integriteit raads- en burgerleden gemeente Zundert 2022
Citeertitel Gedragscode integriteit gemeenteraad Zundert 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode politieke ambtsdragers 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-461603

ZD21044179