Beleidsregels houdende regels omtrent de Bestuurlijke boete wet basisregistratie personen (BRP) gemeente Zundert

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels houdende regels omtrent de Bestuurlijke boete wet basisregistratie personen (BRP) gemeente Zundert
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Zundert
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-460889

Z21-005936