Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022

Geldend van 18-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-460861

ZD21052333