Algemene plaatselijke verordening 2022

Geldend van 21-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. Alcoholwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2023 wijziging

14-02-2023

gmb-2023-74935

Z.047999
12-11-2022 21-02-2023 wijziging

18-11-2022

gmb-2022-503250

Z.044672
01-01-2022 12-11-2022 nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-460038

Z.035629