Regeling vervallen per 31-12-2022

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Reusel-De Mierden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financien
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening forensenbelasting 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2022 Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-459323

RA21.086