Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 28-03-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2022
Citeertitel Legesverordening 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2022 01-01-2023 1e wijz. (tarieventabel)

01-02-2022

gmb-2022-132326

Onbekend.
01-01-2022 28-03-2022 Nieuwe regeling

02-12-2021

gmb-2021-458787

Onbekend.