Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere subsidieregeling Preventie

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere subsidieregeling Preventie
Citeertitel Nadere subsidieregeling Preventie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600143/1
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt op 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2025 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-457826

2021- 295