Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022
Citeertitel Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR607986/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-457471

2021-028542