Beleidsregels uitvoering Participatiewet gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels uitvoering Participatiewet gemeente Hellendoorn 2021
Citeertitel Beleidsregels uitvoering Participatiewet gemeente Hellendoorn 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels Participatiewet
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 31 van de Participatiewet
  2. artikel 32 van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 34 van de Participatiewet
  4. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-456787

2021-028617