Hersteltarieven 2022 behorende bij Handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Hersteltarieven 2022 behorende bij Handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten:

gelet op artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de hersteltarieven 2022 behorende bij Handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018

Inleiding

In het handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018 is bepaald dat het hersteltarievenblad jaarlijks wordt geïndexeerd. Deze tarieven dienen door het college te worden vastgesteld en te worden bekendgemaakt. Voor de tarieven is aansluiting gezocht bij de MRE-regio.

Indexatie

Onderstaande tarieven worden in beginsel jaarlijks conform het voorstel van de MRE-regio aangepast, tenzij college respectievelijk de burgemeester besluit op andere wijze de tarieven te wijzigen.

Hersteltarieven 2022

I Straatwerktarieven

 
 

2022

Activiteit

 

verreken

tarief excl. BTW

 
 

eenheid

(€)

A.

Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt

 
 
 

* degeneratievergoeding

per m²

3,08

B.

Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt

 
 
 

* tegels

per m²

14,60

 

* klinkers

per m²

14,60

C.

Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit

 
 
 

* tegels

per m²

29,94

 

* klinkers

per m²

29,94

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)

 
 

tegels en klinkers

 

per m²

2,74

Bij herstel straatwerk tegels wordt een minimale sleufbreedte van 0,45 m berekend.

 
 

Bij herstel straatwerk klinkers wordt een minimale sleufbreedte van 0,50 m berekend.

 
 
 
 
 
 

II Tarieven asfalt en groenherstel

 
 

Activiteit

 

verreken

tarief excl. BTW

 
 

eenheid

(€)

warm asfalt

 
 
 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

 

per m²

385,18

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

per m²

236,89

koud en sproei-asfalt

 
 
 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

 

per m²

98,00

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

per m²

49,35

plantsoenen en bermen

 
 
 

berm

 

per m²

2,49

berm (6x maaien)

 

per m²

3,79

gazon

 

per m²

7,56

struiken

 

per m²

27,35

 
 
 
 
 
 
 
 

De tarieven zijn exclusief BTW

 
 

Over de tarieven bij I en II is geen BTW verschuldigd (BLKB 2012 / 175M).

 
 

Overige bepalingen

  • 1. De hersteltarieven 2022 behorende bij Handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018 treedt in werking op 1 januari 2022.

  • 2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum worden de hersteltarieven 2021 behorende bij Handboek kabels- en leidingen gemeente Asten 2018 ingetrokken.

Ondertekening

Asten, 26 oktober 2021

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester