Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Asten 2022

Geldend van 16-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Asten 2022
Citeertitel Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Asten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. Deze regeling vervangt de Verordening Rioolheffing gemeente Asten 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021 nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-453871

21.12.08