Beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beverwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022
Citeertitel Beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beheersverordening begraafplaats "Duinrust" 2007.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

25-11-2021

gmb-2021-452621

INT-21-59909, INT-21-60862