Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022
Citeertitel Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-452250

21.0617