Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de wegenheffing 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de wegenheffing 2022
Citeertitel Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2022
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 122a van de Waterschapswet
  4. artikel 122b van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

26-11-2021

wsb-2021-15068

Onbekend.