Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Toelichting APV 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 11. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25b van de Alcoholwet
 13. artikel 25a van de Alcoholwet
 14. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 15. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 3.148 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 21. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 22. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 Besluit

26-03-2024

gmb-2024-148885

Onbekend.
11-07-2023 05-04-2024 Wijziging

27-06-2023

gmb-2023-300201

Onbekend.
10-12-2022 11-07-2023 Eerste wijziging

29-11-2022

gmb-2022-546897

Onbekend.
11-12-2021 10-12-2022 Nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-449566

Onbekend.