Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022

Geldend van 15-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2021 nieuwe regeling

29-11-2021

gmb-2021-447819

68/21