Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening Leeuwarden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Legesverordening Leeuwarden 2022
Citeertitel Legesverordening Leeuwarden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2023 Legesverordening Leeuwarden 2022

22-12-2021

gmb-2022-6424

Onbekend.
01-01-2022 01-01-2022 Legesverordening Leeuwarden 2022

08-11-2021

gmb-2021-447482

Onbekend.