Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024

Geldend van 17-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021 Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024

11-10-2021

gmb-2021-445672

Onbekend.